Pinoamisvaunut sopivat useisiin käyttökohteisiin

2 minuutit Julkaistu:


minusta

Teollisuustuotannon rooli nykyään Teollisuustuotanto ohjailee suuresti maitamme ja on suuressa roolissa myös meidän taloudessamme ympäri maailman. Tällaisessa tuotannossa valmistetaan kaikennäköistä meidän asumiseen liittyen, elintarvikkeista erilaisiin autoihin sekä lääkkeistä kaiken värisiin vaatteisiin. Teollisuuslaitteet ovat suuressa osassa tuotantoprosessissa. Myös itse materiaalit ja niiden tarpeeksi suuri saatavuus ja laadukkuus ovat tärkeitä koko prosessin onnistumisen kannalta. Tämä monimutkainen aihealue on hyvin mielenkiintoinen, sillä me kaikki hyödymme siitä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Nykypäivän ihminen ei vain yksinkertaisesti pystyisi elämään nykyistä elämäänsä ilman teollisuustuotantoa. Tässä blogissa jaamme kokemuksia ja artikkeleita liittyen tähän teollisuusmuotoon. Aihealueita kuten innovaatio, kestävyys ja tuotannon sekä valmistamisen tulevaisuus tullaan käymään täällä läpi. Lue ja liity mukaan keskusteluun!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag

Varastossa käytetään monenlaisia pieniä ja suuria koneita ja laitteita tavaroiden siirtelyyn ja nosteluun. Kestävillä ja ergonomisilla laitteilla on suuri merkitys sekä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin, mutta myös varaston toimivuuteen ja tuottavuuteen. Varaston suunnittelu ja oikeanlaisten työvälineiden valinta on mielenkiintoinen palapeli, tervetuloa lukemaan aiheesta lisää. Tällä kertaa aiheena on siis varaston suunnittelu ja siellä käytettävät koneet ja laitteet, kuten esimerkiksi pinoamisvaunut.

Varasto suunnitellaan siellä varastoitavien tuotteiden ja tarvittavien toimintojen mukaan

Varastotilat voi suunnitella monella eri tavalla ja niihin on tarjolla paljon erilaisia hyllyratkaisuja. Lähtötilanteena voi olla joko kokonaan uusien varastotilojen suunnittelu tai jonkin jo olemassa olevan tilan muuttaminen varastoksi. Uuden tilan voi suunnitella kooltaan ja tekniikaltaan täsmälleen halutunlaiseksi sekä tiloilta että tekniikalta. Jo olemassa olevien tilojen muuttamisessa varastoksi, täytyy suunnittelussa ottaa huomioon tilan korkeus, koko ja muoto sekä se, miten paljon olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa. Varastoa suunnitellessa täytyy ottaa huomioon monia asioita ja lähtökohtana on käyttötarkoitus, minkälaista tavaraa siellä varastoidaan, minkälainen varaston tavaravolyymi on sekä huomioon täytyy myös ottaa, minkälaisia välineitä tavaran liikutteluun varastossa tarvitaan. Varastoitavien tuotteiden liikuttelu on toiminta, jolle täytyy varata riittävästi tilaa, kuten myös eri muotoisten ja kokoisten tuotteiden käsittelyyn.

Varastossa käytetään monenlaisia apuvälineitä ja laitteita

Varastossa käytetään paljon erilaisia koneita ja laitteita, joiden avulla nostetaan, pinotaan, pakataan, kuormataan, lastataan, kuljetetaan, siirretään, hyllytetään ja puretaan kuormia. Pinoamisvaunut ovat hyvä apuväline lavojen siirtämiseen, lavojen hyllytykseen ja kuormien purkamiseen. Niitä voi käyttää varaston lisäksi esimerkiksi kaupassa tai teollisuudessa. Pinoamisvaunuissa on paljon erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan käsitellä erimuotoisia tavaroita. Saksivaunujen avulla voi siirtää ja nostaa lavoja ergonomisesti oikealle työskentely korkeudelle. Monista varastoista löytyy myös nostopöytä, jonka avulla voi nostaa tuotteita tehokkaasti, turvallisesti ja ergonomisesti. Pumppukärryä tai toiselta nimeltään haarukkavaunua käytetään kuormalavojen ja erilaisten tavaroiden siirtelyyn. Tavaroiden nostamiseen käytetään myös erilaisia nostimia, kuten alipainenostimia, kevytnostovaunuja ja lavapinoajia. Varaston perustyökone on trukki, joita on olemassa paljon erityyppisiä, esimerkiksi sisä- ja ulkokäyttöön ja erilaisilla nostokyvyillä varustettuna. ABC-Kärry Oy tarjoaa pinoamisvaunut ja muut välineet varastoon.

• tag: • 310 sanat