Ohutlevy on monen tuotteen päämateriaali

2 minuutit Julkaistu:


minusta

Teollisuustuotannon rooli nykyään Teollisuustuotanto ohjailee suuresti maitamme ja on suuressa roolissa myös meidän taloudessamme ympäri maailman. Tällaisessa tuotannossa valmistetaan kaikennäköistä meidän asumiseen liittyen, elintarvikkeista erilaisiin autoihin sekä lääkkeistä kaiken värisiin vaatteisiin. Teollisuuslaitteet ovat suuressa osassa tuotantoprosessissa. Myös itse materiaalit ja niiden tarpeeksi suuri saatavuus ja laadukkuus ovat tärkeitä koko prosessin onnistumisen kannalta. Tämä monimutkainen aihealue on hyvin mielenkiintoinen, sillä me kaikki hyödymme siitä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Nykypäivän ihminen ei vain yksinkertaisesti pystyisi elämään nykyistä elämäänsä ilman teollisuustuotantoa. Tässä blogissa jaamme kokemuksia ja artikkeleita liittyen tähän teollisuusmuotoon. Aihealueita kuten innovaatio, kestävyys ja tuotannon sekä valmistamisen tulevaisuus tullaan käymään täällä läpi. Lue ja liity mukaan keskusteluun!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag

Ohutlevy on ohutta metallilevyä ja yleensä sitä on saatavilla 0,3 – 0,5 mm:n paksuisena, mutta yleisimmin käytetty paksuus on 3 mm tai alle. Ohutlevy on valmistettu kuuma- tai kylmävalssaamalla metalliteollisuuden yrityksessä ja siitä voidaan erilaisin valmistusmenetelmin valmistaa erilaisia tuotteita. Sitä käytetään monella eri teollisuuden alalla, kuten esimerkiksi rakennus-, auto- ja elektroniikkateollisuudessa. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin, tervetuloa lukemaan lisää tästä kiehtovasta ja tärkeästä materiaalista.

Ohutlevyä voidaan työstää monella eri menetelmällä

Ohutlevystä voidaan valmistaa paljon erilaisia tuotteita moneen eri kohteeseen, erilaisia menetelmiä käyttäen. Yleensä erilaiset työstömenetelmät tehdään vaiheittain eri koneilla. Yleisimmät työvaiheet ohutlevytuotteiden valmistuksessa ovat leikkaukset, taivutukset, venytykset ja lävistykset. Leikkausmenetelminä käytetään manuaalisia ja termisiä menetelmiä, joista mekaanisia menetelmiä ovat esimerkiksi lävistys ja suuntausleikkaus sekä termisiä menetelmiä ovat laser- ja poltto- ja plasmaleikkaus. Termisessä menetelmässä levyä lämmitetään ja siitä poistetaan sula materiaali kun taas mekaanisessa leikkauksessa käytetään mekaanista voimaa. Käytettävä menetelmän valintaan vaikuttaa muun muassa se, minkälaisia tuotteita halutaan valmistaa. Manuaaliset leikkausmenetelmät sopivat hyvin yksinkertaisten muotojen leikkaamiseen ja termisillä menetelmillä pystytään tekemään monimutkaisia ja kaarevia muotoja. Manuaaliset menetelmiä käytetään niiden pienempien kustannusten ja nopeuden vuoksi. Levytyökoneita käytetään myös paljon ohutlevytuotteiden valmistamiseen.

Ohutlevyä voidaan liittää eri menetelmillä

Ohutlevyä voidaan myös liittää erilaisilla menetelmillä ja menetelmät voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin. Liittämismenetelmiä ovat: hitsausliitos, juotosliitos, liimaliitos ja mekaaninen liitos. Liitosmenetelmä valitaan käytettävän materiaalin ominaisuuksien ja asennettavuuden mukaan. Hitsausliitokset voidaan jakaa puristus- ja sulahitsaukseen. Myös puristushitsauksessa käytetään erilaisia menetelmiä, joista yleisin on vastushitsaus. Vastushitsauksessa hitsattavat kappaleet puristetaan yhteen ja niiden läpi johdetaan sähkövirtaa, jolloin ne sulavat yhteen. Erilaisia vastushitsausmenetelmiä on myös lukuisia, kuten esimerkiksi pistehitsaus ja kiekkohitsaus. Sulahitsauksessa hitsattavia kappaleita ei puristeta yhteen vaan kappaleiden liitoskohdat sulatetaan yhteen ja tässä menetelmässä käytetään myös usein lisäainetta. Myös sulahitsausmenetelmät voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin, joista yleisimmin käytetyt ovat kaarihitsaus ja sädehitsaus. Juottamismenetelmiä on myös useita erilaisia, joissa periaatteena on yhdistää kaksi eri kappaletta toisiinsa juotoksen avulla niin, että perusaine ei sula. Mekaaniset liitokset jaetaan kiinnikeliitoksiin ja kiinnikkeettömiin liitoksiin. Kiinnikeliitoksissa käytetään materiaalien yhteen liittämisessä ulkoisia liittimiä, kuten esimerkiksi ruuveja, nauloja tai niittejä ja kiinnikkeettömässä liitoksessa taas liitetään kappaleet yhteen jotakin työstömenetelmää hyödyntäen. Ohutlevyä työstää useat alan ammattilaiset, kuten Lankapaja Oy.

• tag: • 342 sanat