Pumppaamot puhdistavat jätevedet tehokkaasti

2 minuutit Julkaistu:


minusta

Teollisuustuotannon rooli nykyään Teollisuustuotanto ohjailee suuresti maitamme ja on suuressa roolissa myös meidän taloudessamme ympäri maailman. Tällaisessa tuotannossa valmistetaan kaikennäköistä meidän asumiseen liittyen, elintarvikkeista erilaisiin autoihin sekä lääkkeistä kaiken värisiin vaatteisiin. Teollisuuslaitteet ovat suuressa osassa tuotantoprosessissa. Myös itse materiaalit ja niiden tarpeeksi suuri saatavuus ja laadukkuus ovat tärkeitä koko prosessin onnistumisen kannalta. Tämä monimutkainen aihealue on hyvin mielenkiintoinen, sillä me kaikki hyödymme siitä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Nykypäivän ihminen ei vain yksinkertaisesti pystyisi elämään nykyistä elämäänsä ilman teollisuustuotantoa. Tässä blogissa jaamme kokemuksia ja artikkeleita liittyen tähän teollisuusmuotoon. Aihealueita kuten innovaatio, kestävyys ja tuotannon sekä valmistamisen tulevaisuus tullaan käymään täällä läpi. Lue ja liity mukaan keskusteluun!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag

Jätevesien puhdistamisesta haja-asutusalueella ja kesämökillä täytyy asukkaan huolehtia itse. Jätevedet täytyy käsitellä niin, että niistä ei aiheudu terveydellistä vaaraa, hajuhaittoja, viemäritulvia, melua tai muuta ympäristöhaittaa. Minkälainen jätevesijärjestelmä kiinteistöön tarvitaan, riippuu sekä käyttöasteesta että siitä, onko rakennuksessa paineellista vesijohtoa. Lue lisää tämänkertaisesta kirjoituksesta erilaisista jätevesien käsittelyvaihtoehdoista ja siitä, kannattaako rakennukseen valita pumppaamo vai voiko jätevedet imeyttää maahan.

Jätevesien käsittelyyn on olemassa erilaisia vaihtoehtoja

Rakennuksille, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai ranta-alueelle, joka tarkoittaa enintään 100 metrin päässä vesistöstä, täytyy jätevedet käsitellä vähintään perustason puhdistusvaatimusten mukaisesti, jotka ovat määritelty ympäristönsuojelulaissa. Haja-asutusalueella ja mökillä, jäteveden voi käsitellä eri tavoilla, vaihtoehtoina ovat esimerkiksi jätevesien imeyttäminen maahan tai kivipesään, maasuodatus, umpisäiliöt, pumppaamot tai pienpuhdistamot.

Voiko jätevedet imeyttää maahan tai kivipesään?

Oikean jätevesijärjestelmän valintaa vaikuttaa se, onko kiinteistössä vesivessa, tontin sijainti ja muoto, onko rakennus pohjavesialueella, ranta-alueella tai kuinka paljon siellä käytetään painevettä. Kivipesään johdetun viemäriputken kautta maahan voi imeyttää esimerkiksi kesämökin saunan pesuvedet silloin, kun käyttö on vähäistä. Kivipesä on maahan kaivettu kuoppa, joka täytetään noin nyrkin kokoisilla kivillä ja se on hyvä suojata lämmöneristeellä, että se ei jäädy.

Vesijohto ja painevesijohto vaativat tehokkaampaa jätevesien käsittelyä

Jos kesämökiin on vedetty vesijohto, silloin tarvitaan tehokkaampaa jätevesien puhdistusmenetelmää, kuten esimerkiksi imeytyssäiliö tai imeytyskaivo, jonka ympärillä on soraa, joka suodattaa pesuvedet. Jos säiliöön imeytetään rasvaisia pesuvesiä, kannattaa sinne asentaa sakokaivo, joka kerää vedestä rasvan, että se ei tuki järjestelmää. Jätevesien imeytyspaikka ei saa olla lähellä kaivoa tai vesistöä. Jos rakennukseen tulee painevesi, voidaan vedet imeyttää maahan, jos järjestelmä on kunnostettu nykyvaatimusten tasolle. Jäteveden täytyy kulkea kahden saostuskaivon kautta imeytysputkistoon, josta se imeytetään maahan. Imeytys voidaan tehdä vain, jos maaperä suodattaa jätevesiä tarpeeksi ja siitä ei aiheudu haittaa lähialueen kaivoille.

Maasuodatus, umpisäiliöt, jätevesipumput ja pumppaamot tehokkaampaan puhdistukseen

Jos rakennuksessa on vesivessa, täytyy jätevesille tehdä joko maasuodatus tai kerätä ne umpisäiliöön. Maasuodatuksessa on kolme saostuskaivoa ja imeytysputket kahdessa tasossa ja vesi johdetaan keräysputkista esimerkiksi ojaan. Umpisäiliö kerää jätevedet säiliöön, josta ne täytyy kuljettaa säännöllisesti vesilaitoksen puhdistamolle. Pienpuhdistamot eli pumppaamot sopivat vaihtoehdoksi aina, myös silloin, kun olosuhteiden vuoksi ei voida käyttää mitään edellä mainittua vaihtoehtoa. Oy Vevi - Va Ab:n valikoimasta löytyvät pumppaamot ja jätevesipumput. 

• tag: • 341 sanat